Kołem się toczy

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 16-22 listopada 2020 r.

Jak dobrze wiemy, pieniądze mogą być zarówno metalowe, jak i papierowe.
W niektórych częściach świata możemy również spotkać się również z banknotami z elastycznego plastiku, np. w Bangkoku. Papierowe pieniądze jednak ciężej jest sfałszować, ale o tym napiszemy w kolejnym artykule. A może zastanawialiście się dlaczego monety są okrągłe, a nie kwadratowe lub trójkątne?? Pomysłodawcy kierowali się wygodą- jak wiadomo koło w geometrii uważane jest za figurę idealną! Trudno zatem z takiej monety coś ułamać i zatrzymać na pamiątkę. Jedynym jej minusem jest jedynie pogoń za nim, gdy np. wypadnie nam z ręki i się potoczy w nieznanym kierunku. Chociaż kształt monet nie zmienił się wiele od 2 500 lat, zdarzały się jednak w historii kwadratowe monety lub inne dziwne kształty.

Ciekawostka: W Japonii i Norwegii dopuszcza się monety z dziurą w środku.

korona norweska

Do podstawowych terminów numizmatycznych monet należy awers i rewers.

AWERS- to jedna z dwóch stron numizmatu (monety). Jest ona najistotniejszą częścią ponieważ to na niej powinno znaleźć godło lub nazwa państwa, podobizna lub nazwa panującego oraz w wypadku medalu informacja o okolicznościach wybicia. Ze względu na oficjalny charakter awersu jako środka płatniczego układ graficzny jest powtarzalny.

REWERS- strona przeciwległa awersowi zawierająca dodatkowe informacje oraz motywy. To na rewersie najczęściej podaje się nominał danej monety, dlatego uważany jest za ważniejszą część monety.

Ciekawostka: tylko niektóre systemy prawne przyjmuję odrębne stanowisko. W Unii Europejskiej, gdzie walutą płatniczą jest euro- strona wspólna dla wszystkich Państw członkowskich uważana jest za awers. Natomiast narodowe symbole widoczne są w tym przypadku na rewersie.

Trzecia strona to jest bok monety. Może być gładki, ząbkowany, karbowany, ozdobny,
a także wyposażony w napisy. Wzory te nie pełnią roli wyłącznie dekoracyjnej, ale i również historycznej, ponieważ nadawanie specyficznej formy monet uniemożliwiało ich podrabianie.

Monety posiadają również obrzeże lub otok, czyli biegnący wzdłuż krawędzi wąski pas wyniesiony ponad powierzchnię awersu lub rewersu. Jego obecność usztywnia monetę oraz czyni powierzchnię pieniądza mniej podatną na złamania. Kolejnym atutem jest to, że dzięki takiemu obrzeżu monety się do siebie nie sklejają podczas przechowywania oraz występuje mniejsze ryzyko uszkodzenia rysunku.

Każda umieszczona na monecie inskrypcja, słowo lub pojedyncza litera stanowi część legendy. Napisy te mogą znajdować się
w części pola monety lub na jego obrzeżu. Służy to wskazaniu daty i miejsca wybicia monety, nominału, a także wydarzenia, osoby, miejsca albo obiektu wyobrażanego rysunku. Można w nich zawrzeć także dewizy (krótkie zdania definiujące ogólną zasadę postępowania grupy ludności) lub narodowe motta.

anatomia monety legenda
Źródło: Skarbnicanarodowa.pl

Ciekawostka: szczególnym elementem legendy jest znak menniczy. Najczęściej przybiera on znak litery lub monogramu i służy jako znak rozpoznawczy zakładu odpowiedzialnego za produkcję numizmatu.

 Opasana obrzeżem centralna część rewersu albo awersu to jego pole, dzielone dodatkowo na część lewą i prawą. Jego dolny fragment niekiedy odgraniczony jest poziomą linią (cięciwą)i wydzielony w ten sposób obszar to egzerga albo odcinek- najczęściej można na nim znaleźć techniczne informacje o emisji (np. datę).

Zapraszamy do rozwiązania rebusu!

Share:
Eksperymentator

| Author

O nas

„Eksperymentarium. Chojnice – człowiek w naturze, czyli eksperyment z koegzystencji” to unikalna wystawa, która powstała w 2015 roku ...

Czytaj więcej

Szybki kontakt

  Email nie wyslany   Email wyslany
Top
Strona używa plików cookies aby usprawnić działanie. Przeglądanie tej strony jest równoznaczne z akceptacją cisteczek. More details…