Cennik

Ceny biletów wstępu na wystawę pn. „Chojnice – człowiek w naturze, czyli eksperyment z koegzystencji”:

 • Cena biletu normalnego - 15,00 zł
 • Cena biletu ulgowego - 10,00 zł
 • Cena biletu grupowego/rodzinnego - 10,00 zł
 • Przewodnik po wystawie (po uprzedniej rezerwacji) - 30,00 zł
 • Cena biletu wstępu do laboratorium Eksperymentarium - 25,00 zł
 • Cena biletu wstępu do pracowni kreatywnej Eksperymentarium - 30,00 zł

Wynajem Eksperymentarium na urodzinki:

 • Wynajem z obsługą - 400,00 zł brutto / 2 godz.

 

Sprzedaż biletów na wystawę odbywa się w recepcji Eksperymentarium, zlokalizowanej w budynku przy ulicy Marsz. Józefa Piłsudskiego 30b. Na życzenie kupującego wystawiane są faktury VAT.

Do korzystania z biletów ulgowych uprawnieni są:

 • Dzieci w wieku od 4 do 7 lat.
 • Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych do ukończenia 20 roku życia.
 • Emeryci i renciści, po okazaniu legitymacji lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia emerytalne lub rentowe.
 • Osoby niepełnosprawne, po okazaniu orzeczenia Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej.

Do korzystania z bezpłatnego wstępu na wystawę uprawnieni są:

 • Dzieci do lat 3, po złożeniu oświadczenia przez opiekuna prawnego co do wieku dziecka w wyżej wymienionym przedziale.
 • Dzieci i młodzież nie objęci obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności a także dzieci i młodzież do lat 24 uczęszczających do szkół specjalnych, dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych wraz z towarzyszącymi im opiekunami, po okazaniu orzeczenia Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej lub po przedłużeniu przez opiekuna zorganizowanej grupy pisemnego oświadczenia co do niepełnosprawności osób w grupie.
 • Osoby, które ukończyły 75 lat, po okazaniu dowodu osobistego.
 • Opiekunowie towarzyszący osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym.
 • Opiekunowie grup zorganizowanych.

 

Do korzystania z biletu grupowego uprawnieni są członkowie zorganizowanych grup liczących powyżej 10 osób i nie więcej niż 30 osób, w tym jednego opiekuna. Na każde 10 osób w grupie jeden opiekun może wejść bezpłatnie. W cenie biletu grupowego wliczony jest przewodnik po wystawie.

Do korzystania z biletu rodzinnego uprawnione są 2 osoby dorosłe kupujące bilety dla siebie oraz dla co najmniej 3 swoich dzieci lub wychowanków, w tym w szczególności posiadacze Karty Dużej Rodziny.

O nas

„Eksperymentarium. Chojnice – człowiek w naturze, czyli eksperyment z koegzystencji” to unikalna wystawa, która powstała w 2015 roku ...

Czytaj więcej

Szybki kontakt

  Email nie wyslany   Email wyslany
Top
Strona używa plików cookies aby usprawnić działanie. Przeglądanie tej strony jest równoznaczne z akceptacją cisteczek. More details…