Dla nauczycieli

OFERTA ZAJĘĆ POKAZOWYCH EKSPERYMENTARIUM

W ramach działania chojnickiego Eksperymentarium możliwe jest poprowadzenie zajęć pokazowych w szkołach podstawowych oraz przedszkolach. Zajęcia te odbywałyby się po uprzednim telefonicznym ustaleniu dogodnego dla obu stron terminu.

Poprzez realizację zajęć pokazowych mamy nadzieję rozpowszechnić wiedzę o wystawie „Eksperymentarium. Chojnice – człowiek w naturze, czyli eksperyment z koegzystencji”.

Wystawa Eksperymentarium działa od 1 czerwca 2015 r., w jej ramach odwiedzimy części przyrodnicze, gdzie przez dźwięki natury zanurzymy się w esencji leśnego życia, doświadczymy i zaobserwujemy florę i faunę, poznamy właściwości roślin i cechy zwierząt. Następnie przeniesiemy się w świat dominacji człowieka, dostrzeżemy historię minionych dziejów miasta, na średniowiecznym rynku spotkamy reprezentantów zawodów spod różnych cechowych szyldów. Wpadniemy w wir „wieków maszyn”, stawiając, wraz z ludzkością, milowe kroki w drodze do ery cyfrowej. Ostatnim krokiem w wędrówce będzie połączenie przyrody oraz cywilizacji w technologicznej symbiozie. Wystawa pokazuje, że człowiek może współistnieć z przyrodą, czerpać z niej korzyści i pozyskać energię jednocześnie jej nie niszcząc.

Mamy nadzieję, iż podczas zajęć dzieci otrzymają „próbkę” tego, co spotkać ich może w Eksperymentarium, co tym samym zachęci je i rodziców do podjęcia przygody z naszą wystawą.

 

W
ystawa Eksperymentarium stanowi doskonałą bazę edukacyjną do realizacji zajęć z uczniami w ramach podstawy programowej. Różnorodność tematów stanowisk i dostępnych interakcji pozwala przeprowadzić w Eksperymentarium lekcje z wielu tematów, nie tylko z przyrody, historii, nauki o społeczeństwie, czy fizyki. Zapraszamy nauczycieli do zapoznania się z wystawą i opracowania własnych programów zajęć. Dodatkowo oferujemy zajęcia dla grup prowadzone przez pracowników Eksperymentarium. Tematyka zajęć często się zmienia, staramy się wychodzić naprzeciw Państwa oczekiwaniom.

Tematyka

Laboratorium Małego Chemika

Połączenie zabawy oraz edukacji w zakresie chemii i innych nauk przyrodniczych. Celem warsztatów jest przede wszystkim rozbudzenie zainteresowań, kształtowanie wiary we własne możliwości poznawcze oraz chęci odkrywania nowych zjawisk. Każde zajęcia składają się ze wstępu, części głównej i zakończenia. Część główna prowadzona jest metodą praktyczną, w której dzieci wykonują szereg doświadczeń. Pod koniec zajęć prowadzący podsumowuje spotkanie oraz rozdaje uczniom opis doświadczenia do wykonania w domu.

Program ekologiczny „Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi”

Celem programu jest kształtowanie świadomości ekologicznej – jak postępować, aby chronić środowisko naturalne. Poznanie znaczenia ochrony przyrody, niebezpieczeństw grożących środowisku naturalnemu ze strony człowieka. Rozwijanie świadomości, że wszyscy muszą dbać o środowisko i konieczne jest segregowanie odpadów.

Historia Chojnickiego Tura

Pogadanka mająca na celu przybliżenie dzieciom historii wymarłego przodka współczesnych ras bydła z rodziny krętorogich. Tur uchodził za największe zwierzę zamieszkujące Europę - samiec osiągał 3 - 3,2 m długości, ważył aż 800 - 1000 kg. Tury posiadały bardzo charakterystyczne rogi (70-80 cm) barwy kości słoniowej. Dawniej tur zamieszkiwał tereny Borów Tucholskich dość licznie, niestety stopniowe zmniejszanie się terenów podmokłych, w jakim bytowały te potężne ssaki sprawiło, że gatunek ten nie przetrwał.

Edukacja przyrodnicza „Grzyby jadalne i trujące”

Główne cele programu to: znaczenie grzybobrania, poznanie budowy grzyba, określenie wyglądu grzybów trujących, wykonywanie doświadczeń, poznanie jak rozwija się pleśń i czym odżywia się huba.

TYLKO W PAŹDZIERNIKU!

Poruszyć obraz czyli wstęp do technik animacji

Po przeprowadzeniu zajęć uczeń zna definicję animacji, rozróżnia typy animacji, rozumie działanie iluzji ruchu, potrafi narysować klatki animacji. Metodami pracy są pogadanka, heureza, ćwiczenia, praca indywidualna. Środkami dydaktycznymi są komputer z projektorem do wyświetlania prezentacji multimedialnej, rozsypanka wyrazowa z ilustracjami, fenakistiskop, zeotrop, kineograf, ilustracje, kartki papieru, przyrządy do rysowania, skaner, a także komputer z kamerką oraz zainstalowanym programem do animacji poklatkowej, plastelina, figurki, różne małe przedmioty. Zajęcia mogą ulec nieznacznej zmianie ze względu na ich ciągłe ulepszanie a także dostosowanie do ram czasowych oraz grup wiekowych.

Drukowanie oraz modelowanie 3D nie takie straszne

Po przeprowadzeniu zajęć uczeń rozróżnia typy i działanie drukarek 3D, posiada ogólną wiedzę na temat zastosowania tej technologii, potrafi wykonać prosty model 3D. Metodami pracy są pogadanka, heureza, ćwiczenia, praca indywidualna. Środkami dydaktycznymi są komputer z projektorem do wyświetlania prezentacji multimedialnej oraz stanowiska komputerowe.

O nas

„Eksperymentarium. Chojnice – człowiek w naturze, czyli eksperyment z koegzystencji” to unikalna wystawa, która powstała w 2015 roku ...

Czytaj więcej

Szybki kontakt

  Email nie wyslany   Email wyslany
Top
Strona używa plików cookies aby usprawnić działanie. Przeglądanie tej strony jest równoznaczne z akceptacją cisteczek. More details…