Otwarcie Eksperymentarium

Otwieramy się !
15 czerwca otwieramy wystawę Eksperymentarium zachowując szczególne zasady bezpieczeństwa. Dla dobra nas wszystkich musimy postępować odpowiedzialnie, więc wdrożyliśmy poniższe zasady:

I.    REZERWACJA TELEFONICZNA
Obowiązuje uprzednia rezerwacja telefoniczna pod numerem 739 007 599.

II.    ZADBAJ O SIEBIE
1.    Zasłaniamy nos i usta.
Na terenie całej wystawy obowiązuje nakaz noszenia maseczki i rękawiczek - tak jak ma to miejsce w przestrzeni publicznej.
2.    Zachowaj minimum 2 m odstęp od innych uczestników.
       Ograniczenie to nie dotyczy członków rodziny i osób zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe.
3.    Przed wejściem na wystawę zdezynfekuj ręce.
4.    Poruszanie się po wystawie tylko w jednym kierunku.

III.    WYPEŁNIJ ANKIETĘ
W recepcji zanim wejdziesz na wystawę wypełnij krótką ankietę. Osoba dyżurująca w recepcji podejmuje decyzję co do wpuszczenia osoby na teren placówki na podstawie informacji zawartych w ankiecie.

IV.    WAŻNE INFORMACJE
1.    Rodzice  przyprowadzają na wystawę wyłącznie dzieci zdrowe, bez  objawów chorobowych i wyrażają zgodę na pomiar temperatury u dziecka.
2.    Rodzice przyprowadzają i odprowadzają dzieci osobiście. W uzasadnionych przypadkach może to robić osoba upoważniona.
3.    Rodzice przyprowadzający dzieci mają obowiązek zachować dystans społeczny i oczekiwać na wpuszczenie dziecka przez pracownika wystawy.
4.    Rodzice są zobowiązani do pouczenia dziecka, aby reagowali na polecenia, nakazy i zakazy pracownika Eksperymentarium.
5.    Rodzice regularnie przypominają dzieciom o konieczności zachowania podstawowych zasad higieny. Podkreślają, iż powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. Zwracają też uwagę, by odpowiednio zasłaniało twarz podczas kichania, czy kaszlu.

V.    WYSTAWA EKSPERYMENTARIUM
1.    Ekspozycje i przedmioty, których dezynfekcja jest utrudniona (np. obicia materiałowe) są wyłączone ze zwiedzania.
2.    Szatnia jest wyłączona z użytku. Nie ma możliwości pozostawiania wózków, fotelików samochodowych i innych sprzętów przyniesionych z domu.
3.    W toalecie może przebywać jedna osoba, lub osoba niepełnoletnia / niepełnosprawna
wraz z opiekunem.

VI.    W TROSCE O  PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO
1.    Zamontowaliśmy osłony oddzielające kasjerów od zwiedzających.
2.    Zwiększyliśmy liczbę koszy na odpady zmieszane. Do nich należy wyrzucać zużyte maseczki, rękawiczki i chusteczki przeznaczone do dezynfekcji.
3.    Eksperymentarium jest codziennie dezynfekowane poprzez  mycie podłogi, mycie i dezynfekcję stolików, krzeseł, powierzchni dotykowych, przedmiotów.  
4.    Powierzchnie dotykowe (klamki, przyciski, ekrany dotykowe) są dezynfekowane każdorazowo po wyjściu odwiedzających.  
5.    W przypadku, gdy na wystawie przebywała większa grupa osób i planowane są w niedługim odstępie czasu kolejne wejścia dopuszczalna jest dezynfekcja metodą ozonowania lub zamgławiania ULV, przy założeniu odpowiedniego czasu prewencji dla ludzi.
6.    Wszystkie pomieszczenia są regularnie wietrzone.
7.    Prowadzony jest monitoring podejmowanych działań związanych z dezynfekcją.

Share:
Eksperymentator

| Author

O nas

„Eksperymentarium. Chojnice – człowiek w naturze, czyli eksperyment z koegzystencji” to unikalna wystawa, która powstała w 2015 roku ...

Czytaj więcej

Szybki kontakt

  Email nie wyslany   Email wyslany
Top
Strona używa plików cookies aby usprawnić działanie. Przeglądanie tej strony jest równoznaczne z akceptacją cisteczek. More details…